Tilbage

Patientsikkerhed

Klagemuligheder

Hvis du af den ene eller anden grund har brug for at klage over enten behandlingen eller forholdene på klinikken kan det foregå på flere måder. Klager tages altid alvorligt, og jeg vil derfor rigtig gerne høre om klagen så jeg kan hjælpe i det videre forløb.

Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, kan denne indberettes til Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk.

I nogle tilfælde kan der desuden søges om erstatning i forbindelse med en eventuel skade, dette kan ske via Patienterstatningen på www.pebl.dk.

Utilsigtede hændelser

Sker der en utilsigtet hændelse på klinikken bliver denne, af kiropraktoren, indrapporteret til Styrelsen for Patientsikkerhed. På www.stps.dk kan du læse mere og selv indrapportere en utilsigtet hændelse.

Samtykke og journal

Ved første konsultation vil du blive bedt om at give dit samtykke til behandling, behandlingsplan og udveksling af informationer med din læge eller forsikringsselskaber. Dette samtykke kan til en hver tid trækkes tilbage, og udløber efter 12 måneder hvor du igen vil blive spurgt om samtykke.

Du har desuden altid ret til at se en udskrift af din journal.

Kontakt

20 34 09 34

Kiropraktor Sine Jønsson
Klinik Underværk
Strandparken 6
8000 Århus C


Er du i tvivl om du, eller dit barn, kunne have gavn af kiropraktisk behandling, eller ammevejledning, er du altid velkommen til, at skrive til mig på mail:

sine@klinikundervaerk.dk

Privatlivspolitik

Patientsikkerhed


Find klinikken

Du finder mig hos Klinik Underværk, som ligger i Århus C
Parkeringsmuligheder

Der er 2 timers gratis parkering lige ved klinikken, du skal dog registrere dig via enten parkeringsautomat eller parkerings-app.