Tilbage

Patientsikkerhed

Klagemuligheder

Hvis du af den ene eller anden grund har brug for at klage over enten behandlingen eller forholdene på klinikken kan det foregå på flere måder. Klager tages altid alvorligt, og jeg vil derfor rigtig gerne høre om klagen så jeg kan hjælpe i det videre forløb.

Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, kan denne indberettes til Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk.

I nogle tilfælde kan der desuden søges om erstatning i forbindelse med en eventuel skade, dette kan ske via Patienterstatningen på www.pebl.dk.

Utilsigtede hændelser

Sker der en utilsigtet hændelse på klinikken bliver denne, af kiropraktoren, indrapporteret til Styrelsen for Patientsikkerhed. På www.stps.dk kan du læse mere og selv indrapportere en utilsigtet hændelse.

Samtykke og journal

Ved første konsultation vil du blive bedt om at give dit samtykke til behandling, behandlingsplan og udveksling af informationer med din læge eller forsikringsselskaber. Dette samtykke kan til en hver tid trækkes tilbage, og udløber efter 12 måneder hvor du igen vil blive spurgt om samtykke.

Du har desuden altid ret til at se en udskrift af din journal.

Kontakt

41 10 02 44

Kiropraktor Sine Jønsson
Det Sunde Hus
Søren Frichs Vej 68
8230 Åbyhøj


Privatlivspolitik

Patientsikkerhed


Find klinikken

Du finder os i Det Sunde Hus, som ligger i Åbyhøj lidt uden for Århus.

Parkeringsmuligheder

Der findes gratis parkering i gården. Der er mulighed for parkering af barnevogne under halvtaget til højre for indgangen.
Bus nummer 12, som går fra Park Allé ved Århus Hovebanegård, holder lige udenfor klinikken ved stoppet "Chr. Winthers vej".